Trädgårdsvandring på Enhagen

Datum/Tid
12/juni/2018
18:00

Plats
Lena Siöwall

Kategorier


 

Trädgårdarna besöks i valfri ordning.

Plats 1: Östra Sjöstigen 16. (visas på kartan)

Vi får följa utvecklingen av Lena Siöwalls trädgård, så här skriver hon:

”För några år sedan visade jag min då rätt nyanlagda trädgård. Jag berättade hur jag planerade och tänkte som trädgårdsdesigner. Några har undrat hur det sedan har gått med planer och trädgårdsdrömmar. Hur blev det med former och färger, och hur har träden vuxit till sig? Välkomna att komma och se vad som hänt sen dess eller se trädgården för första gången!”

Plats 2: Svampvägen 17.

Marian och Per Pettersson köpte 1995 en sommarstuga med nedgången tomt. 1996 påbörjades byggnationen av huset. När huset stod klart var det trädgårdens tur. Var de än grävde kom det fram stenar. En stenmur längs gatan anlades med handkraft. Ytterligare stenar och jord forslades dit och perenner mm planterades allteftersom. Nu har det gått 20 år och trädgården som börjar likna en engelsk Cottage Garden blir aldrig helt färdig utan förändras hela tiden.

Avgift: 20 kr.

Ansvarig: Ulla Jerregård 073 951 58 77 och Ann-Christin Rönnbäck 073 332 14 02.