Trädgårdscafé Västerås moderna parker 14 januari 2015

28 medlemmar lyssnade till Frida Nordlundh, landskapsarkitekt på Park och Natur i Västerås stad när hon berättade om förutsättningar för projektering och växtval i stadens moderna parker. Vi fick följa med i projekteringen utefter Mälarens förändrade strandlinje med sanering och utfyllnad av marken. Från Lögarängen med nya badet, grönytor och den blivande skejtparken, till upprustningen av Notuddsparken och Öster Mälarstrands kommande etapper. Det blev många frågor och vid fikat fortsatte diskussionerna.

Foto: Lasse Svensson

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *