Trädgårdscafé – Trädgårdsträffar i annorlunda form 28 april 2015

Vi startade med att gemensamt ta fram idéer om innehåll i trädgårdsträffarna. PostIt lapparna användes flitigt och organiserades på tavlan. Resultatet blev att två grupper bildades där deltagarna kommer att besöka varandras trädgårdar för att utbyta tankar och idéer.

I höst kommer en träff att anordnas för att följa upp hur det gick och diskutera om trädgårdsträffarna ska få en fortsättning 2016.

Foto: Ann-Christine Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *