Remiss ”Handlingsplan för parker”

VTS har av Västerås Stad utsetts till remissinstans för ”Handlingsplan för parker”.

Handlingsplanen för Västerås parker är framtagen av teknik‐ och
fastighetsförvaltningen och ska fungera som ett underlag för att höja kvaliteten i
Västerås parker. Målen är att handlingsplanen ska ge en övergripande bild av
Västerås parker gällande parktillgång och kvalitet samt utgöra underlag för vidare
planering, planering av parkinvesteringar och politiska beslut.

Handlingsplanen för parker är ett övergripande dokument som ska fungera som
hjälpmedel vid vidare planering och innehåller inga detaljerade åtgärdsförslag,
kostnadsuppskattningar eller tidsplan för genomförande.

Här kan du läsa hela handlingsplanen (51 sidor)

Handlingsplan för parker_Remisshandling 20170927 (2)

Styrelsen ger nu medlemmar som är intresserade möjlighet att lämna synpunkter till  VTS  e-postadress info@vasterastradgard.se senast 2017-12-29.

VTS kontaktperson: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86 (tillgänglig efter 17-11-20)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *