Årsmötet 21 februari 2018

Stort tack till alla medlemmar som deltog vid årsmötet. Årsmötesförhandlingarna genomfördes av mötesordförande Lasse Svensson och mötessekreterare Stefan Boegård.

Ann-Christine Svensson omvaldes till ordförande på 2 år. Ann-Sofi Freyhult, Irene Tjerngren och Gunnar Edling omvaldes till ledamöter på 2 år. Maria Schartau nyvaldes till ledamot på 2 år. Maria Lundström Jonsson nyvaldes till ledamot på 1 år på ett fyllnadsmandat. Styrelsen konstituerar sig vid kommande styrelsemöte och därefter uppdateras hemsidan.

En delvis ny valberedning valdes på 1 år. Till ordinarie ledamöter omvaldes Ulla Jerregård (sammankallande) och nyvaldes Lena Larsson. Till suppleant nyvaldes Ann-Christin Sjöström.

På dagordningen stod beslut om 2019 års medlemsavgifter. Efter fem år med samma avgift har Riksförbundets fullmäktige beslutat höja den centrala avgiften från 230 kr till 250 kronor. VTS lokala avgift beslutade årsmötet höja från 40 kr till 50 kr. Det innebär att från och med 2019 är medlemsavgift 300 kr. Årsmötesprotokollet kommer att anslås på hemsidan efter justering.

Efter fikapaus med lottförsäljning höll Stefan Mattson ett föredrag om växter i sin trädgård med hjälp av bilder. Inte helt överraskande fanns det många magnolior att prata om.

Kvällen avslutades med lottdragning där många fina vinster blev utdelade.

Hovra över bilderna så ser du bildtexterna.

Foto: Ylva Johansson

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *