Kursen i beskärning och ympning 2018

Västerås Trädgårdssällskap har under våren och sommaren haft kurs i beskärning och ympning av fruktträd.

Kursen började i mars med att ledaren Stefan Boegård med hjälp av Curt Rolfsman höll en teoretisk genomgång i hur man beskär fruktträd. Det är viktigt över vilken knopp man klipper för att grenen skall fortsätta växa åt rätt håll och för att trädkronan skall bli välformad och släppa in ljus och luft. De gick också igenom vilka redskap som är bra att ha. Även hygien är viktig när man beskär träd. Redskapen skall tvättas med sprit för att eventuella smittor inte skall föras över mellan träden.

Vid tre tillfällen har det varit praktisk tillämpning i deltagarnas trädgårdar. Även olika tekniker för ympning har deltagarna fått lära sig.

Kursen avslutades i början av september med sommarbeskärning. Man kortar in långa skott och även grenar som korsar varandra.

Vid en extra träff tittade deltagarna på hur de ympar som gjorts under våren hade klarat sig.

Foto och text: Berit Karlsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *