Årsmötet 21 februari 2019

Årsmötet genomfördes i Ansgarskyrkan. Dagordningen var i stort sett den traditionella med redogörelse för det gångna året och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En ny styrelseledamot valdes in, Lollo Gustin. Propositionen angående familjemedlemskap och ändring av stadgarna röstades igenom. Då det kräver beslut på två årsmöten efter varandra kommer stadgeändringen även upp på nästa årsmöte. Anita Bengtsson erhöll 2019 års stipendium för att hon i många år visat sin fantastiska rosträdgård och lärt oss mycket om olika rosor. Efter fika och lotteriförsäljnings höll Lennart Urby ett innehållsrikt föredrag om bin som fängslade åhörarna, därefter drogs vinsterna i ett också innehållsrikt lotteri. Vid nästa årsmöte 2020 firar föreningen sitt 110 års jubileum.

Foto: Ylva Johansson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *