Trädgårdscafé – Grundläggande gödslingslära

Datum/Tid
14/mars/2019
18:30

Kategorier


Monica Borg Ohlsson från Prästgårdens Trädgård. Vi går igenom grunderna för gödsling  av växter. Vi tar upp vilka växtnäringsämnen som är viktiga och deras betydelse i plantan. Hur känner man igen brist resp. överskott av växtnäring?  Annat som tas upp är vilka olika typer av gödselmedel det finns. Vad skiljer t.ex. mellan organisk gödsel (naturgödsel) och mineralgödsel, fördelar och nackdelar? Hur och när ska de olika medlen användas?

Avgift: 20 kr.

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.

Ansvarig: Irene Tjerngren 070 306 18 38.

0 webcal