Anmäl familjemedlem

FAMILJEMEDLEMSKAP

Person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller samma förmåner som medlem utom tidningen Hemträdgården.

Årsavgiften för 2020 är 20 kronor. Avgiften för familjemedlem påförs medlemmens inbetalningsavi.

Medlem kan anmäla familjemedlem genom att fylla i uppgifterna nedan.

 

Medlemsuppgifter

Jag anmäler familjemedlem