Anmäl familjemedlem

FAMILJEMEDLEMSKAP

Person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller samma förmåner som medlem utom tidningen Hemträdgården.

Årsavgiften för 2024 är 20 kronor. Avgiften för familjemedlem påförs medlemmens inbetalningsavi. Vid registreringen kommer ett inbetalningskort till medlem via e-posten.

Medlem kan anmäla familjemedlem genom att fylla i uppgifterna här >>.