Bli medlem

Välkommen till oss i Västerås Trädgårdssällskap (VTS)!

Som medlem i VTS blir du också medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST).
Du får  information om våra olika aktiviteter, medlemskort från RST och medlemstidningen Hemträdgården  med sex nummer per år, rabattkuponger mm, se vidare under Medlemsrabatter.

Årsavgiften för 2018 är 270 kronor.

Efter 1 juli betalar du en reducerad avgift på 180 kronor, då får du tre nummer av Hemträdgården, medlemskort från RST samt alla förmåner i RST och VTS.

Från och med 1 oktober kan du bli medlem för resterande del av året samt hela nästkommande år. Årsavgiften för 2019 är 300 kronor.

Medlem i vår förening blir du genom att sätta in medlemsavgiften på
VTS  Plusgiro  39 29 40 – 3. Glöm inte att ange namn, adress och e-postkonto.

Om du har frågor eller om något är oklart, skicka ett meddelande med e-post  till info@vasterastradgard.se eller använd formuläret på sidan Kontakt.

VTS dataskyddspolicy kan du läsa här >>