Bli medlem

Välkommen till oss i Västerås Trädgårdssällskap (VTS)!

Som medlem i VTS blir du också medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST).
Du får information om våra olika aktiviteter, medlemskort från RST och medlemstidningen Hemträdgården med sex nummer per år, rabatterbjudanden mm, se vidare under Medlemsrabatter.

Årsavgiften för medlem 2019 är 300 kronor.

Efter 1 juli betalar du 150 kronor, då får du tre nummer av Hemträdgården, medlemskort från RST samt alla förmåner i RST och VTS.

Från och med 1 oktober kan du bli medlem för resterande del av året samt hela nästkommande år.

Vi erbjuder även familjemedlemskap vilket innebär att person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller, förutom tidningen Hemträdgården, samma förmåner som medlem. För 2019 betalas ingen avgift för familjemedlemskap. För 2020 är årsavgiften 20 kr. Du kan anmäla familjemedlem direkt till RST på medlemssidorna>> eller i nedanstående formulär

FYLL I DINA UPPGIFTER OCH BLI MEDLEM IDAG
FAMILJEMEDLEMSKAP
Fyll i uppgifterna för att anmäla familjemedlem. Även uppgifterna ovan för medlem, med medlemsnummer, behöver fyllas i.
Dubbelt medlemskap. Om du är medlem i annan RST- ansluten trädgårdsförening är den lokala avgiften 50 kr/år. Kontakta oss per e-post, se nedan.

Om du har frågor eller om något är oklart, skicka ett meddelande med e-post  till info@vasterastradgard.se eller använd formuläret på sidan Kontakt.

VTS dataskyddspolicy kan du läsa här >>