Historik

Den 3 april 1910 sammanträffade några trädgårdsintresserade personer i förskolehuset vid Skepparbacken och bildade Västerås Fruktodlarförening. Detta var Västerås första fruktodlarförening. 100 år har gått sedan dess, föreningen finns kvar men heter nu Västerås Trädgårdssällskap.

Till ordförande valdes direktör Frans Johanson, Stensborg. Öviga ledamöter var greve C.A. Lewenhaupt, Carlsbergs gård, herr A.R. Källberg, Västerås Gurksalteri AB, trädgårdsmästare Axel Eriksson, Hamre, länsträdgårdsmästare Viktor Larsson, Jakobsberg. Inträdesavgiften i föreningen var en krona och årsavgiften 50 öre. Efter ett år var antalet medlemmar 21.

Titlarna på styrelsens män speglar den samhällsnytta som förväntades av föreningen. Restriktioner, ransoneringar, potatisuppror och stadens expansion gjorde all form av odling betydelsefull för familjernas mathållning långt fram på 1900-talet.

Under somrarna anordnades studiebesök inom olika trädgårdsområden under ledning av erfarna trädgårdsmästare. De flesta föredrag handlade om frukt och odlingssätt. Man spred även kunskap genom föredrag och kurser om hur man kunde ta tillvara olika sorters bär och frukt genom t ex konserveringskurser för ”medlemmarnas fruar”. Från 1917 erbjöds medlemmarna låna en passeringsmaskin ”en dag åt gången”.

Från 1913 bidrog länsträdgårdsmästarna med råd och utbildning för beskärning av fruktträd. Bekämpning av skadeinsekter genom besprutning med gifter var allmänt förekommande. 1914 inköptes en spruta som medlemmarna fick använda mot en mindre avgift. En motorspruta anskaffades 1952.

1921-1923 bildades flera fruktodlarföreningar i Västerås. Vår förening ändrade då namn till Västerås Västra Fruktodlarförening. 1925 beslöt föreningen att åter ändra namn och då till Västerås Västra Trädgårdsförening. På så sätt speglade namnet bättre det vidare intresseområdet som vuxit fram. Som exempel kan nämnas ett föredrag som hölls 1939 av stadsträdgårdsmästare Folmer som handlade om blommor, dess plantering och skötsel samt anläggning av gräsmattor.

Under 1900-talet har flera trädgårdsföreningar funnits i Västerås. Föreningarna samarbetade och många gemensamma kurser, utfärder och studieresor anordnades. En längre resa gjordes till Gotland 1934 och en resa ”Vättern runt” 1962. Föreningsintresset varierade, stadsdelsföreningar lades ned eller slogs ihop. År 2000 slogs trädgårdsföreningarna Västerås Västra och Västerås Norra ihop till Västerås Trädgårdssällskap.

Fram till 2020 fanns två föreningar i Västerås, Badelunda Trädgårdsförening och Västerås Trädgårdssällskap.  2021 lades Badelunda Trädgårdsförening ned och vi är nu enda trädgårdsförening i Västerås ansluten till riksföreningen Svensk Trädgård.