Riksförbundet Svensk Trädgård

 

Svensk Trädgård – RSTRST loggan

är vår riksorganisation där du får hjälp och stöd kring ditt trädgårdsarbete.

 

Du får medlemstidningen Hemträdgården med 6 nr/år. Du kan även läsa tidningen digitalt här>>

För att ta del av de särskilda medlemssidorna där det finns mycket intressant material behöver du logga in. Fr.o.m. den 2 februari 2022 har RST ny hemsida. Du hittar inloggningen till medlemssidorna i tidningen Hemträdgården på sidan 66.

Vi vill särskilt lyfta fram att det finns

Rådgivare som du kan kontakta antingen via e-post eller telefon.

Faktablad om ekologisk odling.

Zonkartan

Medlemsförmåner    (bakom inloggning)

Medlemsservice som du kontaktar med frågor om exempelvis ditt medlemskap eller utebliven tidning.