Riksförbundet

Svensk Trädgård – RSTRST loggan

är vår riksorganisation där du får hjälp och stöd kring ditt trädgårdsarbete.

 

Vi vill särskilt lyfta fram att där finns

Rådgivare som du kan kontakta antingen via e-post eller telefon.

Faktablad om ekologisk odling.

Rabatterbjudanden

Resor som arrangeras av förbundet.

Medlemsservice som du kontaktar med frågor om exempelvis ditt medlemskap eller utebliven tidning.  Du kan logga in på de särskilda medlemssidorna där det finns mycket intressant material att ta del av. Aktuellt lösenord står på sidan Medlemsaktuellt i Hemträdgården.