Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera har styrelsen tillsatt sex arbetsgrupper. Har du tips och idéer till gruppernas arbete kontakta gärna sammankallande eller skicka e-post till info@vasterastradgard.se

Arbetsgrupper 2024.

Arbetsgrupp Deltagare – (sammankallande är markerad och ledamot i styrelsen)
Fikagrupp
Sköter fika vid möten och gör inköp, dukning och tillagning.
Ann-Christine Svensson, Kerstin Lindh, Eva Nathorst, Anna Duberg
Fotogrupp
Fotograferar vid våra olika aktiviteter för inlägg på hemsidan och facebook.
Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Berit Karlsson, Ann-Christine Kihl och Ann-Mari Reyier
IT-grupp
Uppdaterar och utvecklar hemsida, facebook och föreningens interna Dropbox.
Stefan Boegård, Ann-Christine Svensson
Marknadsgrupp
Sköter bemanning vid växtmarknader och äppeldagar samt föreningsbordets informationsmaterial.
Ann-Sofi Freyhult, Kerstin Lindh, Eva Niklasson, Stefan Boegård, Maria Lundström Jonsson
Programgrupp
Planerar, förbereder och ansvarar för genomförande av föreningens aktiviteter.
Berit Karlsson, Margareta Pettersson, Lena Betts, Gunnar Edling, Anna-Karin Fornberg, Solverig Sandberg och Maj-Len Rådmans.
Sponsorgrupp
Håller kontakt med nuvarande samt söker nya sponsorer. Samlar in, förvarar och fördelar priser till lotterierna.
Ann-Sofi Freyhult, Elisabeth Sjöborg, Margareta Pettersson och Christine Halling.