Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera har styrelsen tillsatt sex arbetsgrupper. Har du tips och idéer till gruppernas arbete kontakta gärna sammankallande eller skicka e-post till info@vasterastradgard.se

Arbetsgrupper 2022/2023

Arbetsgrupp Deltagare – (sammankallande är markerad och ledamot i styrelsen)
Fikagrupp
Sköter fika vid möten och gör inköp, dukning och tillagning.
Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Kerstin Lindh, Elisabeth Boegård
Fotogrupp
Fotograferar vid våra olika aktiviteter för inlägg på hemsidan och facebook.
Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Berit Karlsson, Ann-Christine Kihl
IT-grupp
Uppdaterar och utvecklar hemsida, facebook och föreningens interna Dropbox.
Stefan Boegård, Ann-Christine Svensson
Marknadsgrupp
Sköter bemanning vid växtmarknader och äppeldagar samt föreningsbordets informationsmaterial.
Ann-Sofi Freyhult, Kerstin Lindh, Eva Niklasson, Stefan Boegård, Maria Lundström Jonsson
Programgrupp
Planerar, förbereder och ansvarar för genomförande av föreningens aktiviteter.
Berit Karlsson, Margareta Pettersson, Lena Betts, Gunnar Edling, Maria Schartau, Anna-Karin Fornberg och Solverig Sandberg.
Sponsorgrupp
Håller kontakt med nuvarande samt söker nya sponsorer. Samlar in, förvarar och fördelar priser till lotterierna.
Ann-Sofi Freyhult, Elisabeth Sjöborg och Margareta Pettersson