Bli medlem

 

Som medlem i VTS blir du också medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST). Du får  information om våra olika aktiviteter, medlemskort från RST och medlemstidningen Hemträdgården  med sex nummer per år, rabatter hos olika företag med trädgårdsanknytning, se vidare under Medlemsförmåner.  
 
Årsavgiften för 2021 är 300 kronor. Årsavgiften för 2022 är 325 kronor.
 
Efter 1 juli betalar du 150 kronor, då får du tre nummer av Hemträdgården, medlemskort från RST samt alla förmåner i RST och VTS.
Medlemskap från och med 1 oktober innebär att du blir medlem för resterande del av året samt hela nästkommande år.  
 
Vi erbjuder även familjemedlemskap vilket innebär att person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller samma förmåner som medlem utom tidningen Hemträdgården. För 2021 är årsavgiften 20 kr vilket påförs medlemmens inbetalningsavi.
 
FYLL I DINA UPPGIFTER OCH BLI MEDLEM IDAG
 
  FAMILJEMEDLEMSKAP
  Fyll i uppgifterna nedan för att även anmäla familjemedlem.


   
  Dubbelt medlemskap. Om du är medlem i annan RST- ansluten trädgårdsförening är den lokala avgiften 50 kr/år. Kontakta oss per e-post, se nedan.

   

  Välkommen till oss i Västerås Trädgårdssällskap (VTS)!

  Om du har frågor eller om något är oklart, skicka ett meddelande med e-post  till info@vasterastradgard.se eller använd formuläret på sidan Kontakt.
   
  VTS dataskyddspolicy kan du läsa här >>