Bli medlem

 

 
 
 
 
 
 
Som medlem i VTS blir du också medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST). Du får  information om våra olika aktiviteter, medlemskort från RST och medlemstidningen Hemträdgården med sex nummer per år, rabatter hos olika företag med trädgårdsanknytning, se vidare under Medlemsförmåner.  
 
Årsavgiften för 2024 är 325 kronor.
 
Efter 1 juli betalar du 163 kronor, då får du tre nummer av Hemträdgården, medlemskort från RST samt alla förmåner i RST och VTS.
Medlemskap från och med 1 oktober innebär att du blir medlem för resterande del av året samt hela nästkommande år.  
 
Vi erbjuder även familjemedlemskap vilket innebär att person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller samma förmåner som medlem utom tidningen Hemträdgården. För 2024 är årsavgiften 20 kr vilket påförs medlemmens inbetalningsavi.
 
Du kan fylla i både medlemskap och familjemedlemskap i formuläret.
Du kan välja att betala medlemsavgiften med kort eller swish, eller få en inbetalningsavi skickad till din e-postadress.
 
Dubbelt medlemskap. Till dubbelmedlem räknas en medlem som redan är huvudmedlem i en annan förening. Avgiften är lägre än den ordinarie medlemsavgiften då man inte betalar för tidning, försäkring och administration – detta ingår redan i huvudmedlemskapet i förbundet. Dubbelt medlemskap i VTS kostar 50 kr (+20 kr till RST) för 2024. Kontakta medlemsservice för dubbel medlemskap. medlemsservice@tradgard.org

 

Välkommen till oss i Västerås Trädgårdssällskap (VTS)!

Om du har frågor eller om något är oklart, skicka ett meddelande med e-post  till info@vasterastradgard.se eller använd formuläret på sidan Kontakt.
 
VTS dataskyddspolicy kan du läsa här >>