Om oss

 

 

Västerås Trädgårdssällskap (VTS) är en ideell förening – religiöst och partipolitiskt obunden. VTS har ca 480 medlemmar och ingår som en av ca 150 lokalföreningar i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) med totalt ca 32.000 medlemmar.

 

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter. Det mesta arbetet sker i våra sex arbetsgrupper som rapporterar verksamheten till styrelsen, vilken sammanträder ca sju gånger per år.

 

Vi vill att våra medlemmar genom kursverksamhet, föredrag, utställningar, besök i privata och offentliga trädgårdar samt handelsträdgårdar ska bli inspirerade att prova vad som passar i den egna odlingen. Odlarglädjen vill föreningen sedan ta vara på och under gemenskap i trevliga former mötas och byta erfarenheter på växtmarknader, trädgårdsvandringar, skördefest, äppelutställning m m.  Vi ordnar även årligen bussresor till längre bort belägna trädgårdar samt till trädgårdsmässor.