Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickar vi till din e-postadress och det är ett komplement till vårt program som ges ut två gånger per år. Nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i föreningen den närmaste tiden och kommer att skickas till dig ungefär varannan/var tredje vecka.

Har du ny e-postadress anger du den här