Invasiva främmande arter 10 mars 2021

Föreläsningen var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och VTS. Invasiva främmande arter hotar biologisk mångfald, rekreation och infrastruktur. Stadsbiologerna Kerstin Isaksson och David Söderblom Tay talade om vilka arter vi har problem med i Västerås och vad vi kan göra åt dem. De tog också upp vad kommunen kan och får göra. Hur ska vi förhålla oss ute i …

Invasiva främmande arter 10 mars 2021 Läs mer »

Årsmötet 25 februari 2021

Ett verkligen annorlunda årsmöte genomfördes i år med hjälp av videoprogrammet Zoom. Mötesordförande var Inger Ekrem, Svensk Trädgård som i slutet av årsmötet överraskade med ett litet lotteri. Med hjälp av en slumpgenerator utlottades två böcker. Två nya ledmöter valdes in i styrelsen, Anna-Karin Fornberg och Ann-Christine Kihl. Till VTS-stipendiat för 2021 utsågs Kerstin Lindh. …

Årsmötet 25 februari 2021 Läs mer »

Äppeldagarna 19-20 och 22 september 2020

Traditionsenligt anordnades äppeldagar på Vallby Friluftsmuseum. Den här gången blev genomförandet inte likt tidigare år då vi behövde ta hänsyn till de restriktioner som gäller under coronatider. Själva utställningen fanns på grusplanen framför Herrgården och de som lämnade in äpplen för sortbestämning fick göra det vid föreningsbordet och fylla i en blankett med uppgifter. Allt …

Äppeldagarna 19-20 och 22 september 2020 Läs mer »

Trädgårdsbesöket i Färnebo Hedbo, Västerfärnebo

Söndagen den 2 augusti besökte VTS-medlemmar Mona och Curt Fernros stora och lantliga trädgård. Så här beskrevs trädgården i inbjudan ”I trädgården vid skogskanten finns bland annat rabatter med perenner, rosor, buskar och träd samt en damm med fiskar och ett lusthus. Med olika stenmaterial, ”vatten” och smidesföremål försöker de förhöja trädgårdsupplevelsen”. Det var verkligen …

Trädgårdsbesöket i Färnebo Hedbo, Västerfärnebo Läs mer »

Årsmötet 20 februari 2020

Torsdagen den 20 februari hölls årsmötet i Ansgarskyrkan lokaler. Vi var ett 70-tal medlemmar som samlats för att genomföra årsmötet och lyssna på föredrag om invasiva växter. Däremellan blev det kaffe och tårta och avslutningsvis drogs vinster i lotteriet. Några bilder kommer här, klickar du på bilderna finns det lite texter. Foto: Ylva Johansson  

Vintermötet – Trädgårdsodling under varma och torra förhållanden 14 januari 2020

En mild och regnig januarikväll samlades många medlemmar för att lyssna på landskapsarkitekt och växtexperten Tomas Lagerströms föredrag kring hur vi kan tänka och agera om trenden med varma och torra somrar håller i sig. Vilka växter kan vi odla och hur löser vi vattenhushållningen var några områden som berördes. Vi fick många intressanta råd, …

Vintermötet – Trädgårdsodling under varma och torra förhållanden 14 januari 2020 Läs mer »

Belysningen i trädgården 25 september 2019

Håkan Stenström, trädgårdsarkitekt i Katrineholms kommun höll en lärorik genomgång av vad man skall tänka på när man installerar belysning i trädgården. Det skall finnas en jordfelsbrytare och gärna ett flertal eluttag i trädgården. Själva armaturerna skall helst vara av lågvolt. Håkan satte upp ett flertal exempel på armaturer som fyller olika funktioner, tex. punktbelysning …

Belysningen i trädgården 25 september 2019 Läs mer »