Välkommen till Västerås Trädgårdssällskap (VTS)

På temat ”nytta och nöje” vill föreningen med sin programverksamhet öka intresset för och sprida kunskap om odlande i trädgårdar, såväl i den egna trädgården som i trädgårdar i allmänhet. Ambitionen är att det ska finnas intressanta aktiviteter för både nybörjaren och den mer erfarne.

Vi vill att våra medlemmar genom kursverksamhet, föredrag, utställningar, besök i privata och offentliga trädgårdar samt handelsträdgårdar ska bli inspirerade att prova vad som passar i den egna odlingen. Odlarglädjen vill föreningen sedan ta vara på och under gemenskap i trevliga former mötas och byta erfarenheter på växtmarknader, trädgårdsvandringar, skördefest, äppelutställning m m.

VTS är en av de största föreningarna inom Riksförbundet Svensk Trädgård. Medlemsantalet har under de senaste åren varit närmare 450.

På hemsidan hittar du bl.a. en kalender med våra programaktiviteter, en blogg där vi berättar om aktuella frågor och visar bilder med korta texter från genomförda aktiviteter.

VTSloggaMinst (1)

 

Läs mer om föreningen under menyn Om oss.