Anmäl familjemedlem

FAMILJEMEDLEMSKAP

Person boende på samma folkbokföringsadress som medlem kan bli familjemedlem och erhåller samma förmåner som medlem utom tidningen Hemträdgården.

Årsavgiften för 2020 är 20 kronor. Avgiften för familjemedlem påförs medlemmens inbetalningsavi.

Fyll i uppgifterna nedan för att anmäla familjemedlem.

 

Medlemsuppgifter

Jag anmäler familjemedlem