Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera har styrelsen tillsatt åtta arbetsgrupper. Har du tips och idéer till gruppernas arbete kontakta gärna sammankallande eller skicka e-post till info@vasterastradgard.se

Arbetsgrupper 2017.

Arbetsgrupp Deltagare – (sammankallande är markerad och ledamot i styrelsen)
Fikagrupp Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Kjell Johansson, Kerstin Lindh, Elisabeth Boegård
Fotogrupp Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Ann-Christin Rönnbäck, Berit Karlsson
IT-grupp Stefan Boegård, Ann-Christine Svensson, Ulrica Ericsson
Marknadsgrupp Ann-Sofi Freyhult, Kerstin Lindh, Eva Niklasson, Stefan Boegård
Programgrupp Berit Karlsson, Ulla Jerregård, Margareta Pettersson, Ann-Christin Rönnbäck, Lena Betts, Gunnar Edling och Irene Tjerngren
Sekretariat Stefan Boegård, Ann-Sofi Freyhult, Berit Karlsson.
Sponsorgrupp Ann-Sofi Freyhult, Elisabeth Sjöborg, Margareta Pettersson, Sofia Ramnell