Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera har styrelsen tillsatt sju arbetsgrupper. Har du tips och idéer till gruppernas arbete kontakta gärna sammankallande eller skicka e-post till info@vasterastradgard.se

Arbetsgrupper 2018.

Arbetsgrupp Deltagare – (sammankallande är markerad och ledamot i styrelsen)
Fikagrupp Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Kjell Johansson, Kerstin Lindh, Elisabeth Boegård
Fotogrupp Ann-Christine Svensson, Lasse Svensson, Ylva Johansson, Ann-Christin Rönnbäck, Berit Karlsson
IT-grupp Stefan Boegård, Ann-Christine Svensson
Marknadsgrupp Ann-Sofi Freyhult, Kerstin Lindh, Eva Niklasson, Stefan Boegård, Maria Lundström Jonsson
Programgrupp Berit Karlsson, Ulla Jerregård, Margareta Pettersson, Lena Betts, Gunnar Edling, Irene Tjerngren och Maria Schartau
Sekretariat Stefan Boegård, Ann-Sofi Freyhult, Berit Karlsson.
Sponsorgrupp Ann-Sofi Freyhult, Elisabeth Sjöborg, Margareta Pettersson, Sofia Ramnell