Vårmötet – Odla ätbart och vackert 26 april 2023

Hortonom Ingela Jagne pratade om odling i allas dess aspekter med utgångspunkt i att äta sin trädgård. När man odlar ekologisk används inte lättlösta handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Utifrån jordens beståndsdelar och struktur så bereds den utan att störa mikrolivet för mycket. Man kan bland annat göra högbäddar, täckodla utifrån metod no dig. Ingela pratade mycket om gödsling och att i grunden behöver alla växter samma näringsfördelning mellan kväve, fosfor, kalium och magnesium men i olika mängd beroende på energibehovet i respektive växt. När vi skördar grönsaker i våra odlingsbäddar tar vi bort möjligheten till gödsling på naturlig väg och måste ge tillbaks i form av gödning för att inte utarma jorden. Något vi också gör om vi använder lättlöslig konstgödning, istället bör vi använda gödsel från djur- och växtriket som ko- eller hönsgödsel, gräsklipp eller gödselvatten av olika slag. Ett problem med gödning som uppstått de senaste åren är pyralider, ett giftigt ämne ingående i restprodukter från ekologisk odling där det är ett tillåtet bekämpningsmedel. Idag finns mycket information om problemet på nätet. Samodling av blommor och grönsaker ger en större variation i färg och form med bland annat olika blad- och blomfärger. Ingela avslutar med att förslå att man gör en plan över sitt trädgårdsland och är noga med att få en växtföljd som innebär att man undviker att få problem i jorden och istället tar vara på växternas förmåga att gödsla jorden.

Text och foto: Ann-Christine Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *