Besöket i Malmabergs matskog 29 augusti 2023

En varm men myggig kväll blev vi guidade av skogsvaktare Jörgen Gustafsson, Västerås stad. Vi hade även turen att Martin Gustafsson fanns på plats för information. Martin tillsammans med Philipp Weiss var de som utförde projektet med plantering av ätbara träd och växter i parken. Vid anläggning av matskogen medverkade även Peter Korn med sådd av ängsblommor där det tidigare var gräsmatta och sandbäddar för tapetserarbin.

Anläggningen är nu drygt 1,5 år och många träd och buskar ger skörd, en skörd som barn och vuxna fritt kan plocka. De nyplanterade växterna får skydd av nät mot främst harar och stödvattnas med påsar. Det har blivit ett fint rekreationsområde då det i den tidigare befintliga skogen har anlagts grusade stigar.  Flera sittplatser och lekplatser har iordningställts. Gångarna är handikappanpassade för ökad tillgänglighet vilket även gäller för fruktträden som får behålla lågt sittande grenar för en bättre åtkomlighet.

Den här visningen av matskogen avslutade vår serie om skogsträdgårdar. Den började på vintermötet i januari med att Philipp Weiss berättade om grunderna, vi fortsatte vid bussresan i Dalarna i juni där ett av besöken var Philipps egen skogsträdgård i Stjärnsund och avslutade nu med guidning i Malmabergs matskog. En serie som ingått i årets tema ”Biologisk mångfald i trädgården”.

Här kommer en rad bilder från kvällen. Foto: Lasse Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *