Höstmötet 6 november 2023 – Ingen yta är för liten för att göra skillnad.

Västerås Trädgårdssällskap höll sitt höstmöte den 6 november. Erik Hansson, chefredaktör för natursidan.se och ledare för folkbildningsprojektet Rikare Tädgård, höll ett föredrag om biologisk mångfald i trädgården. Efter hand som grönytor i städerna försvinner, t ex på grund av byggnation, blir det alltmer viktigt att våra trädgårdar blir en oas för insekterna där de kan leva och finna föda. Han gav många handfasta tips på vad man kan göra för att få trädgården mer lockande för insekter och därmed gynna den biologiska mångfalden. Man kan t ex sätta upp insektshotell och göra en faunadepå av döda grenar. Bar sand gynnar marklevande bin och med en damm får man fler trollsländor.Erik är även initiativtagare till att vi i Sverige uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

 

 

På höstmötet överlämnades 2023 års stipendium till Annika Hallberg av vice ordförande Berit Karlsson. Annika tilldelades stipendiet:

”För hennes intresse och engagemang för trädgård och odling där biologisk mångfald varit i fokus vid planering och utveckling av en väldesignad och innehållsrik trädgård.”

 

Foto Kent Karlsson text Berit Karlsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *