Trädgårdscafeét Potatis 24 oktober 2022

Ingegerd Kilarne Holm och Elisabeth Spillman berättade om ett projekt de arbetar med om potatis. De berättade inledningsvis om NordGen (Nordiskt Gen resurscenter) och deras verksamhet och hur de kom in på deras bevarande projekt av KulturPotatis och deras arbete med dessa potatissorter. Med sig hade de ett flertal potatissorter som de nu odlat i två säsonger. Från att vara som små krusbär eller trådsmala har du nu vuxit till sig så att en del sorter har den storlek vi är vana vid att köpa i affären. Alla sorter har nordisk ursprung och en del kan spåras långt tillbaka i tiden och någon ända till Jonas Alströmer och 1600-talet. Intressant information Nordiskt Genresurscenter (NordGen) vilka är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser.  Här är deras hemsida

Några bilder från kvällen

Foto: Lasse Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *