Årsmöte 22 februari 2024

Årsmötet genomfördes med ett 60-tal medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelsen godkändes och efter att även resultat- och balansräkning godkänts föreslog revisorerna att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket årsmötet beslutade. Ordförande Ann-Christine Svensson fick förnyat förtroende, likaså ledamoten Ann-Sofi Freyhult. Till ny medlem av styrelsen valdes Ann-Mari Reyier. Övrigas mandat sträcker sig ett år till. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad för 2025. Årets stipendiat blev Maria Schartau som fick diplom och blommor. Gunnar Edling som lämnade styrelsen efter 10 år avtackades. Efter fikat berättade Per Bürger om framtidens trädgård och visade bilder på årets nyheter, ett mycket uppskattat innehåll. Årsmötet avslutade med dragning i lotteriet.

Foto; Ylva Johansson, Ann-Christine Kihl, Lasse Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *