Trädgårdsbesök Gränsta

Trädgårdsbesök Gränsta

När

4/juni/2024    
18:00

Var

Gränsta
Tidövägen, Västerås

När Per Larsson köpte tomten 2007 var den vildvuxen men har sedan dess utvecklats till en vacker trädgård med många perenner och prydnadsbuskar, bland annat rhododendron vilka många är uppdragna från frön. Många fruktträd är spaljerade på olika sätt. 2021 anlades en lepagehäck där samtliga träd är egenhändigt ympade. Trädgården har många sittplatser och i dammen finns en röd näckros.

Plats: Poppelvägen 14, hus 237, Västerås (Gränsta). Parkera gärna på infartsparkeringen till Gränsta Koloniområde och gå ca. 300 meter västerut till trädgården.

Avgift: 30 kr inkl. fika.

Ansvarig: Solveig Sandberg 070 365 27 30.

 

I samverkan med