Trädgårdscafé 2 – Komponera växtligheten i trädgården

Datum/Tid
23/mars/2023
18:30

Kategorier


Trädgårdscaféer – Grundläggande trädgårdsplanering

Under året erbjuder vi fyra trädgårdscaféer som vänder sig till dig som är ny i din trädgård men även du som vill få ny inspiration är välkommen. De börjar i mars, fortsätter i april och sista tillfället blir i augusti. Man deltar i så många av caféerna som man vill, de är fristående från varandra. Man har möjlighet att ansluta till ”Besök i varandras trädgårdar” som startar i maj.

Trädgårdscafé 2

Föreläsare: Jenny Larsdotter Nilsson, hortonom och lärare i växtkunskap.

Nu är det dags att fylla trädgården med växter. Det finns så otroligt många att välja på och utbudet blir bara större och större av både perenner (fleråriga), annueller (ettåriga) och buskar och träd. De vedartade växterna: träden, buskarna och klätterväxterna, både vintergröna och lövfällande, utgör stommen i trädgården. Likt väggarna, taken och de stora möblerna inomhus. Det är de som skapar rummen. Börja med dessa. De kan ju ta lite tid på sig att växa till. Det blir en inspirationsvisning av vackra och användbara vedartade växter, både klassiker och spännande nytillskott. Givetvis kan vi i efterföljande diskussion prata om alla typer av växter.

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c.

OBS! Mycket begränsad tillgång på parkeringsplatser pga byggnation i området.

Lämna bilen hemma. Linje 1 hållplats Retortgatan, Alla övriga stadslinjer hållplats Pilgatan.

Avgift: 20 kr inkl. fika.

Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86.

 

I samverkan med

 

0 webcal