Trädgårdscafé 3 – Årstiderna i trädgården del 1

Trädgårdscafé 3 - Årstiderna i trädgården del 1

När

24/april/2023    
18:30

Trädgårdscaféer – Grundläggande trädgårdsplanering

Under året erbjuder vi fyra trädgårdscaféer som vänder sig till dig som är ny i din trädgård men även du som vill få ny inspiration är välkommen. De börjar i mars, fortsätter i april och sista tillfället blir i augusti. Man deltar i så många av caféerna som man vill, de är fristående från varandra. Man har möjlighet att ansluta till ”Besök i varandras trädgårdar” som startar i maj.

Trädgårdscafé 3 

Föreläsare: Irene Tjerngren, trädgårdsingenjör, med inriktning design.

Våren kommer med ljus, växtkraft och stor lust att få komma i gång med trädgården, men det kan vara mycket att göra och svårt att veta i vilken ordning saker ska göras. Därefter kommer sommaren med sina speciella behov av underhåll. Mycket beror på hur vädret blir och hur trädgården ska klara perioder av bortavaro under semestertiden. När ska vi ha tid att njuta? På detta cafétillfälle, startar vi med en kortare introduktion och sedan diskuterar vi gemensamt, olika problemställningar och delger varandra kreativa lösningar.

Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8c

OBS! Mycket begränsad tillgång på parkeringsplatser pga byggnation i området.

Lämna bilen hemma. Linje 1 hållplats Retortgatan, Alla övriga stadslinjer hållplats Pilgatan.

Avgift: 20 kr inkl. fika.

Ansvarig: Ann-Christine Svensson 070 746 88 86.

 

I samverkan med