Vintermöte – Trädgårdsodling under varma och torra förhållanden

Vintermöte - Trädgårdsodling under varma och torra förhållanden

När

14/januari/2020    
18:30

Hur skall vi tänka och agera i våra trädgårdar om trenden håller i sig med varma och torra somrar? Vilka växter kan vi odla och vilka bör vi undvika? Hur löser vi vattenhushållningen i trädgården? Detta och många andra frågor kommer landskapsarkitekt och växtexpert Tomas Lagerström, tillika vice ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård att behandla.

Plats: Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek

Mötet är öppet för allmänheten

Avgift: VTS medlem 50 kr, övriga 80 kr inkl. kaffe.

Ansvarig: Margareta Pettersson 070 359 16 82